STEINFIX 10

Alkalisk spesialprodukt som tar bort flekker av mineralolje, tjære, asfalt mm

  • Tar effektivt bort alle typer flekker av mineralolje, tjære og asfalt
  • Kan brukes på alle typer stein
  • Ph 8 i konsentrert form
  • Tilgjengelig i 1 liter
  • Konsentrat
SKU 3749 Kategori

Beskrivelse

Bruksanvisning:

STEINFIX 10 påføres steinen/flekken med pensel, børste eller sprøyte. La produktet få virke i 10 – 30 minutter avhengig av hvor lenge flekken har ligget på steinen. Skyll av med vann. Best resultat får man ved å bruke høytrykksspyling. Blir ikke flekken borte ved første forsøk, gjenta prosessen.

Helse, Miljø og Sikkerhet:

faresymbol etsende
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.