STEINFIX 30

Syrebasert spesialprodukt som tar bort flekker av kalk, rust, sement og irr

  • Svært effektiv mot flekker av kalk, rust, sement og irr
  • Inneholder saltsyre
  • Kan brukes på stein som tåler syre. (kan være skadelig på sedimentære bergarter som marmor og kalkstein).
  • Tilgjengelig i 1 liter
  • Konsentrat
 
SKU 3779 Kategori

Beskrivelse

STEINFIX 30 doseres 10 dl til 10 liter vann. Ved vanskelige kalkavleiringer kreves en noe høyere dosering. Påfør produktet med svamp eller børste.

La produktet få virke i 5 – 15 minutter. Skyll deretter grundig med vann. Gjenta eventuelt prosedyren.
OBS: Må ikke blandes med klor eller klorholdige produkter.

Helse, miljø og sikkerhet:

faresymbol etsende
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.