STEINFIX 40

Spesialprodukt til grovrengjøring/dyprens av stein, marmor, betong og terrazzo

  • Tar bort alle typer av generell smuss, stekefett, olje, sot, etc
  • Svært effektivt rengjøringsmiddel som er skånsom mot stein, betong og terrazzo.
  • Kan brukes på alle typer stein
  • PH 13,2 i konsentrert form (Alkalisk)
  • Tilgjengelig i 1 og 5 liter
  • Konsentrat
SKU 3781 Kategori

Beskrivelse

Steinens overflate må være rene/ frie for skitt og smuss slik at den ikke skades under vask/skuring. STEINFIX 40 doseres 2 dl til 10 liter vann. Ved sterk tilgrising økes doseringen.

Fordel blandingen på gulvet og la det virke i ca. 10 minutter. Utendørs ca. 5 minutter. Overflaten holdes våt under ventetiden.

Fjern overflødig væske med mopp eller våtsug. Skyll med kaldt vann og sug opp igjen.
La det tørke godt opp før man eventuelt impregnerer med STEINFIX 50. OBS: STEINFIX 50 skal kun brukes innendørs.

Helse, miljø og sikkerhet:

faresymbol etsende
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
EUH 208 Inneholder Eucalyptusolje Kan gi en allergisk reaksjon