STEINFIX 90

Spesialprodukt som tar bort gammel polish og porefyll på naturstein, betong og terrazzo

  • Tar effektivt bort gammel polish på en skånsom måte.
  • Kan benyttes på alle typer stein typer stein/keramiske flis/betong etc
  • PH konsentrert 13,5
  • Tilgjengelig i 1 liter og 5 liter
  • Konsentrat
SKU 3788 Kategori

Beskrivelse

STEINFIX 90 blandes med kaldt eller lunkent vann i forholdet 1:2 til 1:10 avhengig av antall lag med gammel polish som skal fjernes. Blandingen fordeles ut med en mopp eller klut, ca. 4 – 6 m2 av gangen.

La det få virke i ca. 5 min. Bearbeid deretter arealet med børste eller mopp (skuremaskin/gulvvaskemaskin kan også anvendes).

Etter at man har bearbeidet området, la oppløsningen bli liggende 3 – 5 minutter før den suges opp. Bruk helst vannsuger eller gulvvaske-maskin til å suge opp oppløsningen.

OBS! La ikke blandingen tørke inn i steinen.

Helse, miljø og sikkerhet:

faresymbol etsende
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.