TD Impregnering og fargefordyper

TD Impregnering og fargefordyper fremhever den naturlige fargen og strukturen i overflatene. Produktet trekker inn i overflatene og gjør de vannavvisende, noe som motvirker forurensninger og gjør rengjøringen lettere. Egnet til flere sugende, porøse natursteiner, for eksempel granitt, gneis, profyr, marmor, kalkstein, skifer og betongstein. Produktet framhever den naturlige fargen og strukturen i overflatene, uten glans. Overflatene får en sterkere og friskere farge og ser nesten våte ut. Overflatenes glatthet påvirkes i liten grad.
SKU 3801 Kategori

Beskrivelse

Bruksanvisning: Overflaten skal være ren, flekkfri og fullstendig tørr. På finslipte overflater påføres kun et tynt lag. Ved tvil testes middelet først på en diskrét plass. Påføres med en ren rulle eller pensel, ikke med svamp eller klut. La produktet trekke inn. På sterkt sugende overflater kan man påføre et ekstra lag. På svakt sugende overflater som er «mette» kan det oppstå glans. Dette forhindres om man tørker bort det overflødige middelet med en klut. Til daglig rengjøring anbefales TD Vask & pleie.

Tørketid: 30 minutter.
Lagring: Tørt og kjølig, åpne flasker brukes snarest.
Dekker: 8-12 m². Overflødig middel skal tørkes av med en klut.
Tomme flasker er resirkulerbare, produktrester er spesialavfall.

MERK! Anvendes kun på helt tørre overflater. Bruk ikke produktet før etter åtte uker på nystøpte gulv. Glass, tre polerte og lakkerte overflater eller andre mottagelige materialer skal beskyttes mot sprut ved behandling. Ikke sugende overflater som polert eller brent materiale (klinker, finstengods o.l.) skal ikke behandles med produktet. Ved bruk bør verneutstyr benyttes.